Team:UM Macau/Team


Team Members

Students

Jia Ying NG
Captain
Philip Naderev P. LAGNITON
Vice-Captain (Internal)
Carrie, Yuchen YANG
Vice-Captain (External)
Julien, Rui Lian NYAM
Treasurer / Wet Lab / Media
Renee, Liyunzi LIANG
Wet Lab
Cleas, Junjie HAO
Dry Lab
Pinto, Zhijun HE
Outreach / Wet Lab
Katrina, Jiaqi XIAN
Outreach
Jing Tong TAN
Media / Wiki
Hugh, Zhongyu HUANG
Media / Wiki
Connie, Yixiao WANG
Wiki

Principal Investigators

Leo Tsz On LEE
Assistant Professor
RuiYu XIE
Assistant Professor
Vivien Ya-Fan WANG
Assistant Professor

Advisors

XuanJun ZHANG
Assistant Professor
Jun ZHENG
Assistant Professor

Instructors

Hao Weng WU
PhD in Biomedical Sciences
YunFang XIONG
PhD in Biomedical Sciences
ZiQiang CHI
PhD in Biomedical Sciences

CONTACT US

umac.igem@gmail.com

FOLLOW US


iGEM 2019 UM_Macau